Please hold your device horizontally to see images.

Malzeme [tr] Material
Temel İhtiyaçlar (her derse getirilecekler) Basic Requirements (always bring with you)
Proje çantası, 38*55 cm Art bag, 38*55 cm
Kesme altlığı, 45*30 cm Cutting mat, 45*30 cm
Metal cetvel, 30~50 cm Straightedge, 30~50 cm
A4 Eskiz Defteri, 120 gr/m², 50 sayfa (Canson 1557) A4 Sketch Book, 120 gr/m², 50 pages (Canson 1557)
8 ad. Çizim Kurşunkalemleri, 8B, 4B, 2B, B, HB, H, 2H, 4H Dereceli (FC 9000, Derwent, Lyra, Koh-i-Noor) 8 pcs. of Drawing Pencils, Graded 8B, 4B, 2B, B, HB, H, 2H, and 4H (FC 9000, Derwent, Lyra, Koh-i-Noor)
Scotch Magic Tape Scotch Magic Tape
Maket bıçağı (Olfa, X-Acto, SDI) Utility knife (Olfa, X-Acto, SDI)
Yapıştırıcı (Peligom, UHU) Adhesive (Peligom, UHU)
Kalemtıraş Sharpener
Artline, 3 adet: 0.8 / 0.4 / 0.2 mm Artline, 3 pieces: 0.8 / 0.4 / 0.2 mm
Sharpie Sharpie
Makas Scissors
Çubuk yapışkan (Scotch, Pritt) Glue stick (Scotch, Pritt)
Anlatım Teknikleri ve Teknik Çizim Visual Communication Technical Drawing
T Cetveli, 75-85 cm, ince bizote (Hatas)
Ayarlı minkale başlı tavsiye edilir
T-square, 75-85 cm (Hatas)
Bevel gauged recommended
Gönye, 45-90 Triangle, 45-90
Gönye, 30-60 Triangle, 30-60
Tribldesimetre Cetvel, 30 cm Triscale ruler, 30 cm [METRIC]
Ölçü Cetveli, 10 cm Scale ruler, 10 cm [METRIC]
Silgi Eraser
Silgi Şablonu Erasing Shield
Daktilo silgisi (fırçalı)*
(Artline vs. silmek için)
Perfection eraser with brush end*
(Good for erasing Artlines)
Pergel* Compass*
Maskeleme bandı, kağıt, ince Masking tape, thin
Hamur silgi (kutulu) Gum Eraser (boxed)
Kalem silgi Eraser pen
Sırası geldikçe alınacaklar To be bought per request
20 ad. Çizim Kağıdı, 200+ gr/m², 35*50 cm & A3 (Canson 1557) 20 pieces of Drawing Paper, 200+ gr/m², 35*50 cm & A3 (Canson 1557)
Sıcak silikon tabancası + 6 çubuk silikon* Hot glue gun + 6 hot glue sticks*
Strafor yapışıtıcı (UHU por) Polystyrene adhesive (UHU por)
5 ad. Aquarelle Kalem, Siyah+gri+uyumlu 3 renk (Lyra Rembrandt) 5 pcs. of Aquarelle pencil, Black+gray+3 harmonic colors (Lyra Rembrandt)
6 ad. Marker (renkler söylenecek) 6 pcs. Markers (colors t.b.a.)
* Öğrenciler  yıldızlı malzemeleri ortak satın alarak birlikte kullanabilir. * Students can buy the items with an asterix together with their friends and use it collectively.
NOT: Tüm malzemeleri yarıyıl başlangıcında tek seferde almak zorunda değilsiniz. Lütfen hocalarınıza ve ders programına danışarak her hafta hangi malzemenin gerektiğinden emin olun. Bazı malzemeleri arkadaşlarınızla paylaşabilir, ya da üst sınıflardan ödünç alabilirsiniz. NOTE: You don’t have to buy all the items at once at the start of the semester. Please refer to your professors and the course curriculum to make sure which items are needed for each week. You can consider sharing some items with your friends, or borrow some from the upper-year students.