PR1_2022-23 Syllabus_Section 1

VC1_2022-23 Syllabus_Section 1

BD&VA_2022-23 Syllabus_Section 1

PR1_2022-23 Syllabus_Section 2

VC1_2022-23 Syllabus_Section 2

BD&VA_2022-23 Syllabus_Section 2

PR1_2022-23 Syllabus_Section 3

VC1_2022-23 Syllabus_Section 3

BD&VA_2022-23 Syllabus_Section 3

PR1_2022-23 Syllabus_Section 4

VC1_2022-23 Syllabus_Section 4

BD&VA_2022-23 Syllabus_Section 4

PR1_2022-23 Syllabus_Section 5

VC1_2022-23 Syllabus_Section 5

BD&VA_2022-23 Syllabus_Section 5

PR1_2022-23 Syllabus_Section 6

VC1_2022-23 Syllabus_Section 6

BD&VA_2022-23 Syllabus_Section 6

    PR1_2022-23 Syllabus_Section 7

    VC1_2022-23 Syllabus_Section 7

    BD&VA_2022-23 Syllabus_Section 7

 

2021-2022 Spring Semester

,

PR2_2021-22 Syllabus_Section 1

VC2_2021-22 Syllabus_Section 1

PR2_2021-22 Syllabus_Section 2

VC2_2021-22 Syllabus_Section 2

PR2_2021-22 Syllabus_Section 3

VC2_2021-22 Syllabus_Section 3

PR2_2021-22 Syllabus_Section 4

VC2_2021-22 Syllabus_Section 4

PR2_2021-22 Syllabus_Section 5

VC2_2021-22 Syllabus_Section 5

PR2_2021-22 Syllabus_Section 6

VC2_2021-22 Syllabus_Section 6

 

 

 

2021-2022 Fall Semester

PR1_2021-22 Syllabus_Section 1

VC1_2021-22 Syllabus_Section 1

BDVA_2021-22 Syllabus_Section 1

PR1_2021-22 Syllabus_Section 2

VC1_2021-22 Syllabus_Section 2

BDVA_2021-22 Syllabus_Section 2

PR1_2021-22 Syllabus_Section 3

VC1_2021-22 Syllabus_Section 3

BDVA_2021-22 Syllabus_Section 3

PR1_2021-22 Syllabus_Section 4

VC1_2021-22_Syllabus_Section 4

BDVA_2021-22 Syllabus_Section 4

PR1_2021-22 Syllabus_Section 5

VC1_2021-22 Syllabus_Section 5

BDVA_2021-22 Syllabus_Section 5

PR1_2021-22 Syllabus_Section 6

VC1_2021-22 Syllabus_Section 6

BDVA_2021-22 Syllabus_Section 6

 

 

2020-2021 Spring Semester

TES 121E_PR2_2020-21 Syllabus_Section 1

TES 122E_VC2_2020-21 Syllabus_Section 1

TES 121E_PR2_2020-21 Syllabus_Section 2

TES 122E_VC2_2020-21 Syllabus_Section 2

TES 122E_VC2_2020-21 Syllabus_Section 3

TES 121E_PR2_2020-21 Syllabus_Section 3

TES 121E_PR2_2020-21 Syllabus_Section 4

TES 122E_VC2_2020-21 Syllabus_Section 4

TES 121E_PR2_2020-21 Syllabus_Section 5

TES 122E_VC2_2020-21 Syllabus_Section 5

TES 121E_PR2_2020-21 Syllabus_Section 6

TES 122E_VC2_2020-21 Syllabus_Section 6

2020-2021 Fall Semester

PR1_2020-21 Syllabus_Section 1

VC1_2020-21 Syllabus_Section 1 

BDVA_2020-21 Syllabus_Section 1

PR1_2020-21 Syllabus_Section 2

VC1_2020-21-Section-2-Syllabus

BDVA_2020-21-Section-2-Syllabus

PR1_2020-21 Syllabus_Section 3

VC1_2020-21 Syllabus_Section 3

BDVA_2020-21 Section-3 Syllabus

 

PR1_2020-21 Syllabus_Section 4

VC1_2020-21 Syllabus_Section 4

BDVA_2020-21 Syllabus_Section 4

 

 

PR1_2020-21 Syllabus_Section 5

VC1_2020-21 Syllabus_Section 5

BDVA_2020-21 Syllabus_Section 5

 

PR1_2020-21 Syllabus_Section 6

VC1_2020-21 Syllabus_Section 6

BDVA_2020-21 Syllabus_Section 6

2019-2020 Spring Semester

Section 1 PR2 Folio

Section 1 VC2 Folio

 

Section 2 PR2 Folio

Section 2 VC2 Folio

Section 3 PR2 Folio

Section 3 VC2 Folio

Section 4 PR2 Folio

Section 4 VC2 Folio

Section 5 PR2 Folio

Section 5 VC2 Folio

2019-2020 Fall Semester

Section 1 PR1 Folio

Section 1 VC1 Folio

Section 1 BD1 Folio

 

Section 2 PR1 Folio

Section 2 VC1 Folio

Section 2 BD1 Folio

Section 3 PR1 Folio

Section 3 VC1 Folio

Section 3 BD1 Folio

Section 4 PR1 Folio

Section 4 VC1 Folio

Section 4 BD1 Folio

Section 5 PR1 Folio

Section 5 VC1 Folio

Section 5 BD1 Folio

 

 

 

2018-2019 Spring Semester

 

Section 1 PR2 Folio

Section 1 VC2 Folio

 

 

Section 2 PR2 Folio

Section 2 VC2 Folio

Section 3 PR2 Folio

Section 3 VC2 Folio

Section 4 PR2 Folio

Section 4 VC2 Folio

Section 5 PR2 Folio

Section 5 VC2 Folio


2018-2019 Fall Semester

Section 1 PR1 Folio

Section 1 VC1 Folio

Section 1 BD1 Folio

Section 2 PR1 Folio

Section 2 VC1 Folio

Section 2 BD1 Folio

Section 3 PR1 Folio

Section 3 VC1 Folio

Section 3 BD1 Folio

Section 4 PR1 Folio

Section 4 VC1 Folio

Section 4 BD1 Folio

Section 5 PR1 Folio

Section 5 VC1 Folio

Section 5 BD1 Folio